Tỉ giá: 1 ¥ = 230 VNĐ Dành cho người mới Liên hệ

Những loại thuế nào khi mua hàng đặt từ nước ngoài?

26 October, 2020

Thông thường, bạn có thể nhập khẩu một số lượng hàng hóa nhất định mà không phải trả bất kỳ khoản phí nhập khẩu hải quan nào (thuế hải quan, VAT và / hoặc bất kỳ khoản phí nào khác theo yêu cầu của luật nhập khẩu của nước nhận, v.v.).

Nhưng đối với Việt Nam, tại Điều 1 Quyết định 78/2010/QĐ-TTg quy định: “Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng”.

Món đồ chơi bạn mua có giá trị là 2.000.000 nên không được miễn thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng.

Đối với hàng hóa được mua từ nước ngoài gửi về Việt Nam, bạn sẽ phải chịu các loại thuế sau đây:

Thứ nhất, Thuế nhập khẩu
Trước hết, bạn cần tham khảo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC. Sau khi xác định được mã HS của hàng hóa, bạn đọc căn cứ vào xuất xứ hàng hóa, điều kiện vận chuyển hàng hóa, … và tham khảo mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mã số HS của hàng hóa (đã xác định) tại Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ. Bạn có thể tra cứu mức thuế suất tại mục “Tra cứu CSDL Danh mục – Biểu thuế – Phân loại – HS” trên Cổng thông tin điện tử Hải quan.

Thứ hai, Thuế giá trị gia tăng
Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Căn cứ Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC vơi sản phẩm là đồ chơi mô hình bằng nhựa bạn mua sẽ chịu mức thuế suất là 5%.

Thứ ba, Lệ phí làm thủ tục hải quan
Căn cứ theo Biểu mức thu lệ phí trong lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính thì: lệ phí làm thủ tục hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu/ nhập khẩu) là 20.000 đồng/Tờ khai.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 184/2015/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thì dù ở bất cứ đâu, thời điểm nào người nộp thuế cũng có thể kê khai nộp tiền qua kênh giao dịch điện tử của ngân hàng khi kết nối với mạng internet, không phải đến quầy giao dịch. Như vậy, bạn có thể lựa chọn kê khai thuế trực tuyến hoặc đến trực tiếp văn phòng giao dịch.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Japanten
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart